Foto: Benjamin A. Ward / NLS Romerike

Norges Livredningsselskap Romerike Krets er en frivillig organisasjon som jobber for å fremme svømmeferdigheter og livreddende kunnskap, først og fremst blant barn og unge, men også voksne. Vi ble startet i 1986. Vårt formål er å jobbe for å forhindre drukningsulykker ved å arrangere kurs slik at flest mulig kan svømme, og at flest mulig kan livreddende førstehjelpskunnskap på land og i vann.

Vi tilbyr kurs i baby- og småbarnssvømming, førstehjelpskurs og livredningskurs for over 1300 barn og unge på kurs i 14 ulike basseng i Romerike hvert år. Men vi tilbyr også livredningstrening som aktiv sport/treningsform, og er med på å arrangere både regionale og nasjonale stevner innen livredning. Dette er en svært viktig rekrutteringsplattform for profesjonelle livreddere, samtidig som mange unge lærer seg livreddende kunnskap på en proaktiv og morsom måte.

Svømmeopplæring og det å lære livreddende førstehjelp på land og til vanns er utrolig viktig for barn, ungdom og voksne i Norge. Ved opplæring og økt kunnskap rundt dette, kan mange liv reddes i løpet av et år. NLS Romerike krets brenner for dette formålet, og jobber hardt for å opprettholde et bredt og spennende kvalitetstilbud hvor svømming, førstehjelp og livreddende kunnskap lekes inn gjennom morsom trening og inkluderende sosiale treffarenaer.

VÅRE INSTRUKTØRER

Våre instruktører avlegger årlig prøve for å dokumentere at de er i stand til å oppfylle kravene som stilles til våre instruktørerer. De deltar også på instruktørseminarer for å holde seg opdatert innenfor faget minimum annethvert år.

Foto: Trude Aastad Granberg / NLS Romerike krets