Norges Livredningsselskap arbeider med drukningsforebygging og er Norges ledende drukningsforebyggende organisasjon. Som krets under NLS arbeider vi for å fremme selskapets interesser på det lokale plan. Norges Livredningsselskap Romerike krets ble startet i 1986. Kretsen dekker store deler av Romerike med kurs innenfor baby- og småbarnssvømming. I flere kommuner tilbyr vi også  livredning og svømmekurs for barn og ungdom. Kretsen holder kurs i 12 forskjellige basseng og har cirka 1000 kursdeltagere i året. Vi arrangerer også livredningskurs for lærere og barnehagepersonell.

VÅRE INSTRUKTØRER

Våre instruktører avlegger årlig prøve for å dokumentere at de er i stand til å oppfylle kravene som stilles til våre instruktørerer. De deltar også på instruktørseminarer for å holde seg opdatert innenfor faget minimum annethvert år.