HVORFOR BABY- OG SMÅBARNSSVØMMING?

Babysvømming bidrar til god utvikling av kroppsbeherskelse og styrke, noe som igjen gir mestringsglede og økt selvtillit.  

Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. Videre på kurs lærer barnet allsidige og 
effektive måter å komme seg gjennom vannet på, strategier for å hvile, gjenopprette oppdrift og å orientere seg i vannet. 

Babysvømming er gøy! Leken og kosen står i sentrum. Det viktigste er at barn og foreldre sammen opplever vannglede og trygghet over og under vann. I vannet får babyen gjøre bevegelser som stimulerer og støtter opp om den naturlige bevegelsesutviklingen. Fortrolighet med vann kan forebygge drukningsulykker og vil etter hvert gjøre barnet mer selvhjulpen i vann. 

Småbarnsvømming skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnets premisser. Målet er at barnet blir trygt i vannet. Vi leker inn dykking, hopp, stup, ”svømming”, samt elementær selvberging etter hvert. Opplegget bygger videre på babysvømming som er for barn mellom cirka 3 måneder og 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming.

Baby 3.-9. mnd
Inntakskrav: 
Barnet må ha fylt 3 måneder og veie 4 kilo ved oppstart. Barnet bør ha tatt 3 mnd. vaksinen.

Baby 9 mnd +
Inntakskrav: 
Dette kurset passer for babyer fra ca. 9 mnd. til de er ca 2 år.

På våre småbarnkurs er det nivåinndelt svømmeopplæring. Det trenes på armtak og benspark, samt flyt og bli trygg på rygg. Det trenes også på å hoppe, stupe og dykke. Fra sølvfrosk får barna kjennskap til livredning på land og i vann, og får prøve å svømme med klær og redningsvest. 

Dere må derfor velge et nivå som passer barnet når dere melder på. Vi kan justere det i etterkant om det blir helt feil. Inntakskravene er ikke absolutte men satt for å være lettere for dere å velge rett nivå hvor de fleste av kravene passer ditt barn.

Rødt/Grønt rumpetroll 
På dette kurset jobbes det mot merket som heter grønt rumpetroll.

 • Inntakskrav:
  • Øve på å bli trygg i vannet
  • Øve på å kunne redde seg selv
  • Øve på å forflytte seg i vannet
  • Øve på dykking
  • Ca. 2-3 år

Sølvfrosk 
På dette kurset jobbes det mot merket som heter sølvfrosk, du må ikke ha tatt de øvrige nivåene for å starte her.

 • Inntakskrav:
  • Ganske trygg i vannet
  • Kan flyte litt
  • Kan dykke litt
  • Synes det er ok å få vann i ansiktet
  • Tør å prøve å svømme uten hjelp
  • Lærer å hoppe fra kanten
  • Ca. 4-6 år

Gullfrosk
På dette kurset jobbes det mot merket som heter gullfrosk, du må ikke ha tatt de øvrige nivåene for å starte her.  

 • Inntakskrav:
  • Kan flyte i 5 sekunder
  • Kan dykke ned ca. 1m
  • Kan hoppe ut i vannet fra kanten selv
  • Har begynt å bli trygg i vannet
  • Har startet å svømme litt både over og under vann
  • Ca. 4-6 år

Vanntilvenning 6 år ekstra
Dette kurset er satt opp spesielt for de som ikke er klare for å bli flyttet fra varmtvann, men som trenger litt ekstra tid for å klare havfrue merket.

 • Inntakskrav:
  • For de som ikke er klare for å bli flyttet fra varmtvann
  • Er trygg i vannet
  • Kan flyte
  • Kan dykke etter flere leker på ca. 1m
  • Mestrer pustekontroll
  • Klarer å få fremdrift og svømmer inntil 5m
  • Kan hoppe selv fra kanten

Er dette noe for deg? les mer om hvor vi har kurs og meld deg på her:

Påmelding baby og småbarn

Meld deg på kurs i dag!