HVORFOR BABY- OG SMÅBARNSSVØMMING?

Babysvømming bidrar til god utvikling av kroppsbeherskelse og styrke, noe som igjen gir mestringsglede og økt selvtillit.  

Gjennom å utvikle pustekontroll, styrke og god vannfølelse tilegner barnet seg ferdigheter i selvberging. Videre på kurs lærer barnet allsidige og 
effektive måter å komme seg gjennom vannet på, strategier for å hvile, gjenopprette oppdrift og å orientere seg i vannet. 

Babysvømming er gøy! Leken og kosen står i sentrum. Det viktigste er at barn og foreldre sammen opplever vannglede og trygghet over og under vann. I vannet får babyen gjøre bevegelser som stimulerer og støtter opp om den naturlige bevegelsesutviklingen. Fortrolighet med vann kan forebygge drukningsulykker og vil etter hvert gjøre barnet mer selvhjulpen i vann. 

Småbarnsvømming skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnets premisser. Målet er at barnet blir trygt i vannet. Vi leker inn dykking, hopp, stup, ”svømming”, samt elementær selvberging etter hvert. Opplegget bygger videre på babysvømming som er for barn mellom cirka 3 måneder og 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming.

Inntakskrav:
Barnet må ha fylt 3 måneder og veie 4 kilo ved oppstart. 
Vi tar ikke imot påmelding før fødsel. 

Hvilket kurs passer for mitt barn? 

  • Kurs 1 passer for barn fra cirka 3 måneder til 9 mnd. 
  • Kurs 2 passer for barn fra cirka 8-9 mnd.  til 1,5 år. 
  • Kurs 3 passer for barn fra cirka 1,5 år til 2 år.
  • På småbarnssvømming er kursene aldersinndelt.

Søsken på kurs:
Småsøsken kan delta i samme gruppe som eldre søsken forutsatt at vannet er varmt nok. Kursopplegget er tilpasset det eldste barnet, men man vil få tips fra instruktøren om øvelser som passer for det minste barnet. Hvert barn må ha med seg en voksen i vannet.

Meld deg på kurs i dag! Ved å sende oss en e-post eller ringe oss!