NLS Romerike Krets kan tilby en rekke forskjellige førstehjelp- og livredningskurs. Hos oss kan du bestille alt fra enkle HLR kurs, livredningskurs og årlige prøver, i tillegg til generelle førstehjelpskurs som tar for seg ulike typer skader/sykdommer og behandlingen av disse.

Når vi holder kurs, kommer vi ut til kundens egne lokaler. Kursene kan holdes på dagtid, kveldstid eller i helger. Nødvendig utstyr for gjennomføring av kurs er inkludert. Vi tilpasser gjerne kurset etter deres ønsker og behov, slik at du som kunde får ett kurs som er tilpasset din hverdag og ditt virksomhetsområde.

Livredningskurs/Årlig prøve

Ett livredningskurs gir deg grunnleggende kompetanse for å kunne ivareta sikkerheten for en gruppe man har ansvaret for i vann. Kurset er bl.a. for lærere, barnehagepersonell, fritids- og aktivitetsledere og andre voksne som skal gjennomføre skolesvømming eller andre aktiviteter i, på, ved eller i nærheten av vann. Kurset skal sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning.

Vi kan tilby fullt kurs for de som ikke har deltatt på ett slikt kurs tidligere, eller ett oppfriskningskurs når man har vært igjennom fullt kurs tidligere. Begge kursene avsluttes med årlig prøve. Denne prøven må gjennomføres hvert år for å være gyldig.

Kursene tilpasses kundes virksomhetsområde sånn at den passer uansett om det er lærere, aktivitetsledere, badevakter eller andre som har behov for kurs.

HLR inkl. DHLR

På dette kurset går vi gjennom førstehjelpskjeden, ser på når/hvordan man varsler, vi tar for oss pasientundersøkelsen og hvordan gi frie luftveier og bruk av sideleie. Hoveddelen av kurset er allikevel viet til HLR og DHLR og praktisk øving på dette.

Livreddende førstehjelp

Dette kurset er for deg som ønsker å vite når det er behov for hjerte-lunge-redning, og hvordan vi utfører dette. Man lærer å vurdere både den forulykkede og omgivelsene rundt. Kurset vektlegger basal hjerte-lunge-redning, og ser på bruk av hjertestarter. Kunnskap om nedkjøling og drukning inngår også som kompetanseområder.

Etter endt kurs vil man være i stand til å vurdere behov for HLR og gjennomføre tiltak. Man skal kunne varsle rett instans ved behov for hjelp.

Førstehjelp og forebygging av ulykker for barn

Dette kurset er for deg som jobber i barnehage, jobber på skole, er småbarnsforeldre, jobber i en forening/organisasjon og alle andre som har omsorg for barn. På kurset går vi gjennom hvorfor og hvordan vi forebygger ulykker, vi ser på de ulike typer skader som er mest vanlig for barn i den aktuelle aldersgruppen, og lærer hvordan vi behandler disse skadene. Vi ser også på når man har behov for hjerte-lunge-regning og hvordan man gjennomfører dette både med og uten bruk av hjertestarter.

Etter endt kurs skal du ha kunnskap om forebygging av ulykker, hvordan man gjenkjenner skader/sykdommer, og behandling av disse. Du får også kjennskap til HLR og DHLR på barn.

Dette kurset tilpasses etter barnas alder og kundens behov. Vi legger da fokus på de skader som er mest vanlig for den aktuelle aldersgruppen.

NETTKURS!

Vi kan nå tilby de fleste av våre kurs som nettkurs. Kurset holdes da via Teams og vi sørger for at dere får alt av materiell som det skulle være behov for, på forhånd. Vi kan også kjøre en kombinasjon av teoretisk kurs via Team og praktisk undervisning i deres lokaler på ett senere tidspunkt om ønskelig.

Vi tilpasser også disse kursene etter deres ønsker å behov.

Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon om de forskjellige kursene, eller for bestilling av kurs: siv@nls-romerike.no