All aktivitet avlyst

Vi har valgt å avlyse alle våre kurs, uansett basseng, med umiddelbar virkning på grunn av Corona smittefare. Kursene vil være avlyst på ubestemt tid. Vi følger nøye med på situasjonen og gir fortløpende beskjed hvis noe endrer seg. Kursene vil være avlyst inntil dere hører noe mer.

Dette er strengere tiltak enn det alle våre kommuner anbefaler på nåværende tidspunkt, men styret har besluttet at dette er riktig for å unngå smittefare.

Hvis dere har ytterligere spørsmål om Corona, ring 815 55 015, Folkeinstituttets Covid-19 nummer.

I henhold til regler om avlysninger av kurs, grunnet forhold som vi ikke råder over, så vil ikke de to første avlysningene bli tilbakebetalt. Hvis mer enn to ganger blir avlyst vil vi ta en avregning på slutten av semesteret. Ber om forståelse for at henvendelser om tilbakebetaling ikke blir prioritert på nåværende tidspunkt.

Vi gjør også oppmerksomme på at vi gjennomfører årsmøte digitalt via Teams, egen link blir sendt de som er påmeldt. På grunn av sykdom har medlemmer ikke tidligere blitt informert om frist for innmelding av saker til årsmøtet. Vi ber derfor om at saker som ønskes tatt opp, meldes til kine@nls-romerike.no innen 16.03. Saker som ikke er innmeldt innen fristen kan ikke adresseres på årsmøtet.

Vi håper på forståelse for dette!