Hos oss er svømming en viktig faktor for å kunne redde seg selv og andre.