Dessverre fører lokale restriksjoner til at store deler av våre kurs og treninger blir stengt ned. Følgende basseng er foreløpig åpne:

 • Aursmoen onsdag
 • Bjørkebadet tirsdag
 • Nannestad mandag
 • Nannestad tirsdag
 • Råholt mandag
 • Råholt torsdag
 • Jessheimbadet onsdag (fra 12.mai)
 • Jessheimbadet torsdag (fra 12.mai)


Følgende basseng er stengt til og med 20.mai:

 • Sandbekken tirsdag
 • Frydenlund onsdag
 • Sagdalen tirsdag
 • Skårer onsdag
 • Vigernes mandag
 • Volla mandag
 • Volla torsdag

Følgende basseng er fortsatt ikke åpnet etter mars 2020:

 • Gjestad
 • Rolvsrud
 • Skedsmotun

Alle våre medlemmer er varslet via Spond, og det er her det varsles når kurs og treninger får starte igjen.